Analytische Therapie

tumblr_mdwcs2bjPR1r2a1z9o1_1280Analytische Therapie is uitermate geschikt om op een diepgaand niveau te werken aan je vraagstukken of psychische klachten. Hierdoor verkrijg je een duurzaam resultaat omdat problemen bij de wortel worden aangepakt.

In de therapie staan de processen en dynamiek tussen het bewuste en het onbewuste centraal en hoe daarin meer balans verkregen kan worden. De basis waar vanuit gewerkt wordt is de analytische psychologie van Carl Jung.

Het resultaat is dat je steeds meer wordt wie je in wezen bent en klachten zullen afnemen of verdwijnen. Je levenslust krijgt weer de ruimte om tot bloei te komen en je krijgt steeds meer inzicht in hoe het werkt bij jou van binnen en in interactie met de buitenwereld. Door de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces en welzijn kun je meer geaard en zelfverzekerder in het leven staan.

Kortom, je bent steeds meer in staat om vanuit jouw waarheid en wezenlijkheid te leven.

 

Wat is Analytische Therapie?

Een vorm van psychotherapie vanuit dieptepsychologisch uitgangspunt met de nadruk op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung en een integratieve open houding ten opzichte van hedendaagse ontwikkelingen op het terrein van de dieptepsychologie en traumaverwerking.
Analytische Therapie biedt:

  • ruimte tot ontlading van onderdrukte gevoelens en bewustmaken van verdrongen thema’s;
  • mogelijkheden om inzicht in zich steeds weer herhalende patronen te verkrijgen;
  • nieuwe mogelijkheden om alle aspecten van jouw persoonlijkheid beter met elkaar samen te laten werken;
  • traumaverwerking
  • individuatie (zie Jungiaanse Psychologie)

Met behulp van onder andere gesprekstherapie, droomanalyse, tekentherapie en hypnose-technieken wordt dat wat verdrongen of gedissocieerd is, bewust gemaakt om zo onderdeel te worden van de bewuste persoonlijkheid. Hierdoor ontstaat een gezondere balans tussen binnen en buiten en zullen psychische klachten afnemen of verdwijnen.

Het aantal sessies wordt bepaald door jouw proces. Sessies duren 1-1,5 uur per keer.

Analytische psychologie biedt ook:

  • een veilige ruimte om diepgaandere levensvragen samen met een onafhankelijke gesprekspartner te onderzoeken
  • mogelijkheden te komen tot nieuwe inzichten waardoor het leven als meer zinvol ervaren kan worden
  • mogelijkheden om religieuze en transpersoonlijke vragen, dilemma’s of problemen te onderzoeken
  • Zelfontwikkeling vanuit Jungiaans perspectief

Afbeelding:
‘Tekening uit het Rode Boek’ – Carl Jung